O nama...

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo).

Osnivač su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%. Sjedište Društva je u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2. 

Opširnije

Master plan

Master plan je temeljni strateški, prometni i planski dokument koji se temelji na analizi postojećeg stanja i razvoju prometnog modela na prostoru Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Kroz analizu će se utvrditi stanje prometnog sustava te potrebna unaprjeđenja prometa na navedenom području s posebnim naglaskom na unaprjeđenje javnog prometa.

Opširnije

 

Integrirani prijevoz putnika (IPP)

Integrirani prijevoz putnika (IPP) je model organizacije prijevoza putnika koji se temelji na zajedničkoj tarifi prijevoznika u linijskom putničkom prijevozu na širem području opsluživanja, na kojem djeluje više prijevozničkih oblika i prijevozničkih tvrtki.

Opširnije