O nama

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo). Osnivač su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%. Sjedište Društva je u Zagrebu, Park stara Trešnjevka 2.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na geografskom području (osnivača društva) Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije.

Nužnost uspostave Društva proizlazi iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, ostali autobusni prijevoznici, te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

U programu Društva IPZP d.o.o. u razdoblju od 2017.-2020. planiraju se aktivnosti vezane uz pripremu i izvođenje projektne dokumentacije koje se odnose na izradu Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš, kroz dvije faze projekta:

 1. faza – Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, u 2017. i 2018. godini,
 2. faza – Izrada i odabir prometnih rješenja i provedba strateške procjene utjecaja na okolišu u 2019. i prvoj polovici 2020. godine.

te izradu projekta II. faze realizacije Integriranog prijevoza putnika (IPP-a).

Vlasnička struktura

Grad Zagreb60%
Zagrebačka županija25%
Krapinsko-zagorska županija15%