Uprava

mr.sc. Damir Kapuđija, dipl. ing.  rođen je u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu OC Nikola Tesla (automatika, elektronika). Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Zvanje magistra znanosti iz znanstvenog polja ekonomije, grane organizacija i menadžment, stekao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Član je Hrvatske komore Arhitekata i inženjera u graditeljstvu, od 1999. godine do danas. Iskustvo u vođenju projekata i vođenju interdisciplinarnih timova stručnjaka tehničkih, prirodnih i društvenih grana znanosti i struke stekao je tijekom 20 godina rada na slijedećim pozicijama: Voditelj projekta, Menadžer ključnih projekata razvoja mreže, Korporativni voditelj projekata, Pomoćnik direktora Sektora za izgradnju infrastrukture mobilnih mreža,  u T-Mobile Hrvatska i Hrvatskom Telekomu. Direktor društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. je od 15.06.2015.