Održana završna konferencija projekta II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Nakon što je strateški dokument Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije usvojen na sjednicama predstavničkih tijela grada i županija, dana 20. travnja 2020. godine održana je i završna konferencija projekta i to putem video konferencije s obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.