Status projekata 1. i 2. Faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Status projekta  2. Faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – u tijeku je postupak nabave, procijenjena vrijednost projekta iznosi 8.000.000 kuna, sastavni dio projekta je i izrada Strateške procijene utjecaja na okoliš. Završetak projekta planiran je u prvoj polovici 2020. godine.

 

Status projekta 1. Faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – Sukladno ugovorenom roku provedbe Projekt završava 21.1.2018., u tijeku su završne aktivnosti oko usuglašavanja Izvješća o trenutnom stanju prometnog sustava, Izvješća o „do nothing“ scenariju razvoja prometnog sustava i Završnog Izvješća.  Prezentacija Projekt za širu radnu skupinu održana je 19. siječnja 2018. godine.