Status projekta 1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinskog – zagorske županije

Tijekom ožujka, travnja i svibnja 2017. godine izvršena su terenska prometna istraživanja kojima su prikupljeni podaci o broju putnika na linijama javnog prijevoza i gustoći prometa, izvršena je provedba anketa na glavnim cestovnim koridorima i na stajalištima javnog prijevoza (autobusi, tramvaji, željeznica), izvršena je provedba anketa u kućanstvima (putem telefonskih intervjua i intervjua od vrata do vrata), provedeno je brojanje prometa na bitnim cestovnim presjecima. Izvještaj o prometnim istraživanjima u procesu je kontrole u svrhu usvajanja.  U tijeku je izrada Izvještaja o prometnom modelu i Izvještaja o analizi postojećeg stanja prometnog sustava. Tijekom realizacije projekta održavali su se redoviti mjesečni i izvanredni sastanci na kojima su sudjelovali predstavnici Naručitelja, predstavnici Izvoditelja i predstavnici Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije te konzultanti koji imaju savjetodavnu ulogu u administriranju i vođenju projekta. Tijekom cijelog perioda održavani su redoviti mjesečni koordinacijski sastanci sa predstavnicima JASPERS tima i predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom mjeseca svibnja i lipnja održani su sastanci u HŽ infrastrukturi d.o.o., HŽ putničkim prijevozom d.o.o. i Zagrebačkom Holdingu -Podružnica ZET na temu trenutnog stanja infrastrukture. Tijekom prvog dijela godine održano je nekoliko radionica sa bitnim dionicima (predstavnici operatera u javnom prijevozu putnika, predstavnici Zavoda za prostorno planiranje, predstavnici Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, predstavnici Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, predstavnici MUP-a Policijske uprave zagrebačke, predstavnici Županijskih uprava za ceste, predstavnici Zagrebačkih cesta, predstavnici HGK i  predstavnici Sindikata biciklista) prometnog sustava u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Krapinsko – zagorskoj županiji u svrhu prikupljanja hipoteza o stanju i problemima u prometnom sustavu Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinskog – zagorske županije.