O nama...

Osnivači, vlasnički udjeli i sjedište Društva: Osnivači i suvlasnici Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva: priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog integriranog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije.

Opširnije

Master plan

Master plan je temeljni strateški, prometni i planski dokument koji se temelji na analizi postojećeg stanja i razvoju prometnog modela na prostoru Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Kroz analizu će se utvrditi stanje prometnog sustava te potrebna unaprjeđenja prometa na navedenom području s posebnim naglaskom na unaprjeđenje javnog prometa.

Opširnije

 

Integrirani prijevoz putnika (IPP)

Integrirani prijevoz putnika (IPP) je model organizacije prijevoza putnika koji se temelji na zajedničkoj tarifi prijevoznika u linijskom putničkom prijevozu na širem području opsluživanja, na kojem djeluje više prijevozničkih oblika i prijevozničkih tvrtki.

Opširnije