II. faza Master plana – DOKUMENTI

Započinje postupak izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i procjene njegovog utjecaja na okoliš. Dostupni su sljedeći dokumenti:

  1. Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagreačke županije i Krapinsko-zagorske županije
  2. Sažetak-Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
  3. Zaključak o započinjanju postupka SPUO-a Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije I. i II. faza (objavljeno 17.4.2019.)
  4. Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije I. i II. faza
  5. Zaključak o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije – I. i II. faza (objavljeno 18.7.2019.)
  6. Obavijest o provođenju javne rasprave o SPUO i Nacrtu prijedoga Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagreačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza (objavljeno 02.01.20.)
  7. Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza – Ne-tehnički sažetak
  8. Strateška studija o utjecaju na okoliš Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza -Knjiga I
  9. Strateška studija o utjecaju Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije I. i II. faza na okoliš Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu -Knjiga II
  10. Nacrt Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije – I. i II. faza