INFORMACIJE O PROVEDENOJ I. FAZI PROJEKTA

Naziv projekta: 1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije

Korisnik projekta: Integrirani promet zagrebačkog prometa d.o.o., Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb

Partneri na projektu: Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija

Cilj projekta: poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava; omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo; integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza i povećanje sigurnost prometa.

O projektu: Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na prije spomenutom području. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja većih gradova i njihovih okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetskih ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja. Ovaj je dokument nužna pretpostavka ostvarivanja mogućnosti za sufinanciranje realizacije svih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata sadržanih u Master planu prometnog sustava. Izrada i donošenje Master plana prometnog sustava, među ostalim, preduvjet je za daljnji napredak projekta Integriranog prijevoza putnika.

Izvoditelji: Ramboll Danmark A/S iz Kopenhagena i Trames Consultants d.o.o. iz Dubrovnika.

Vrijednost projekta: 11.187.500,00 s PDV-om

Razdoblje provedbe: listopad 2016. – siječanj 2018.

Vrijednost sufinanciranja iz EU: 7.607.500,00 kuna (85%)

Sufinanciranje: Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

„Za više informacija – www.strukturnifondovi.hr