O nama

Osnivači, vlasnički udjeli i sjedište Društva: Osnivači i suvlasnici Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva: priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog integriranog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko–zagorske županije

Nužnost uspostave Društva proizlazi iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti,  složenosti postupka donošenja odluka i velikog broja sudionika u organizaciji sustava javnog prijevoza putnika:

  • Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija, (3 RJLS)
  • 34 jedinice lokalne samouprave (9 gradova i 25 općina) sa područja Zagrebačke županije,
  • 32 jedinice lokalne samouprave (7 gradova i 25 općina) sa područja Krapinsko – zagorske županije,
  • postojeći i budući operateri sustava (HŽPP, ZET i 17 autobusna prijevoznika koji trenutno obavljaju uslugu javnog prijevoza na području županija).

S tim u vezi Društvo IPZP je u koordinaciji sa osnivačima i suvlasnicima Društva, sukladno uputama ministarstva nadležnog za promet i Jaspersa prvo pristupilo pripremi i izradi Master plana prometnog sustava za područje grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije te potom pripremi i sve ostale potrebne studijeke dokumentacije za potrebne tehničke sustave IPP-a, kako bi se dobila mogućnost sufinanciranjaprojekta IPP-a iz EU fondova.

Sukladno nalazima iz Masterplana potvrđena je Hipoteza da mreža javnog prijevoza na prostornom obuhvatu Master plana nije integrirana, a sustav javnog prijevoza kojim upravlja ZET gotovo je potpuno nepovezan s ostalim operaterima u javnom prijevozu koji posluju na ostalim dijelovima Master plan područja, što smanjuje kvalitetu i učinkovitost cjelokupnog sustava javnog prijevoza. Na području grada Zagreba, ZET i HŽPP su djelomično tarifno povezani pružajući mogućnost kupnje mjesečnih i godišnjih karata za oba prijevozna sustava u gradu Zagrebu, ali ne i dnevnih karata. Cijelo područje Master plana je potpuno neusklađeno u pogledu tarifnih sustava i rasporeda vožnje, što uzrokuje povećanje troškova javnog prijevoza, veliki gubitak vremena putnika i kao konačni rezultat smanjenje upotrebe javnog prijevoza.

Utvrđeno je da ne postoji u potpunosti definirana zakonska regulativa koja uređuju integrirani putnički prijevoz i međusobno usklađivanje svih modova javnog prijevoza te upravljanje postojećim sustavom javnog prijevoza. Upravljanje postojećim sustavom javnog prijevoza na prostornom obuhvatu Master plana posljedično tome je nepovezano. Sustav javnog prijevoza na prostornom obuhvatu Master plama prepušten je JLS i JRS, kojima sustav javnog prijevoza nije primaran razvojni interes zbog ograničenih financijskih sredstava.

Kako bi se prevladali postojeći nedostaci Društvo IPZP ima za cilj uspostaviti novi integrirani  model organizacije javnog prijevoza putnika (sustav IPP-a) na području osnivača (grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko – zagorska županija) sa jedinstvenom prometnom upravom (jednim Nadležnim tijelom za područje predmetne regije).

Vlasnička struktura

Grad Zagreb60%
Zagrebačka županija25%
Krapinsko-zagorska županija15%