Uprava

 

Skupština društva:
– dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnik Grada Zagreba
– Damir Tomljenović , zamjenik župana Zagrebačke županije
– mr.sc. Jasna Petek prof., zamjenica župana Krapisnko-zagorske županije

Uprava:
-Josip Miletić, dipl. ing., direktor