Javno izlaganje nacrta prijedloga Masterplana prometnog sustava

U sklopu javne rasprave, održano je javno izlaganje nacrta prijedloga Masterplana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, kao i Strateške studije utjecaja na okoliš Masterplana. Masterplan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, rečeno je, strateški je plan dugoročnog razvoja prometnog sustava aglomeracijskog područja od oko 1,25 milijuna stanovnika, koji treba omogućiti veću prometnu dostupnost, veću mobilnost stanovništva i veću sigurnost u prometu.

„Prvenstveno to treba postići razvojem sustava javnoga prijevoza i ostalih oblika prometa koji su održivi i ekološki prihvatljivi“, rekao je Damir Kapudžija, direktor trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja, dodavši da je Masterplan ujedno i dokument koji otvara put za sufinanciranje svih infrastrukturnih, organizacijskih i upravljačkih projekata prometnoga sustava na promatranome području iz fondova Europske unije. Naglasio je da je po prvi puta u RH izrađen sveobuhvatni dokument koji će omogućiti zajedničko planiranje prometnoga sustava na području triju jedinica regionalne samouprave.

Nakon javne rasprave i prihvaćanja ili odbijanja eventualnih primjedbi izradit će se konačni prijedlog Masterplana koji će biti upućen na usvajanje Gradskoj skupštini Grada Zagreba i županijskim skupštinama Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

O samoj izradi Masterplana, kroz dvije faze, govorili su Marko Bašić iz tvrtke Consultants i Dijana Beganović iz Zavoda za prometno planiranje zagrebačkoga Fakulteta prometnih znanosti, dok je Stratešku studiju utjecaju na okoliš Masterplana predstavila Božića Šorgić iz tvrtke Oikon, koja ga je i izradila.

„Izrada strateške procjene utjecaja na okoliš zahtjevna je administrativna procedura, kako bi se već u planskoj fazi izrade Masterplana izbjegli mogući negativni utjecaji na okoliš. Strateška studija nije analizirala konkretne projekte, nego mjere koje pokazuju na koji način postići određeni cilj“, rekla je Šorgić.

Javna rasprava o prijedlogu Masterplana i Strateške studije utjecaja na okoliš traje do 9. veljače.