Objavljen poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita

Objavljen je Poziv za sufinanciranje uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području Grada Splita ukupne vrijednosti 82.000.000 kuna. Specifični cilj Poziva je uvođenje inteligentnih transportnih sustava koji predstavljaju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog sustava prometa koji će doprinijeti stvaranju učinkovitijeg prometnog sustava u vidu povećanja sigurnosti, produktivnosti, prometne efikasnosti i održivosti te smanjenju prometnih zagušenja na funkcionalnom prometnom području grada Splita koje osim grada Splita obuhvaća i područje grada Solina. Poziv se vodi kao postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave je 30.06.2021. godine.

Ovaj Poziv pokrenut je u okviru OPKK, Prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost, Specifičnog cilja 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, koji je usmjeren na poboljšanje javnog gradskog prijevoza, posebno održivim niskougljičnim mogućnostima. Opći cilj Poziva je razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti.

Unaprijed definirani prijavitelj je Grad Split. Partneri na ovom projektu su Grad Solin, Hrvatske ceste, Lučka uprava Split i Županijska uprava za ceste Split.

Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda smije iznositi maksimalno 85% prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 50.000.000 kuna. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi do 82.000.000 kuna (Sredstva Europske unije).

Više o ovom pozivu pročitajte na središnjem portalu strukturnih fondova.