Predstavljena Studija reorganizacije javnog prijevoza: Nove linije, više polazaka i veza sa željeznicom, cijena ostaje ista

Danas je u vijećnici Pučkog učilišta predstavljena „Studija javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika Grada Velike Gorice“ koju je izradio stručni tim Zavoda za gradski promet Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Studija je obuhvatila područje lokalnog prijevoza, dakle onog koji se odvija na administrativnom području Grada Velike Gorice i koji, prema zakonu, mora organizirati Grad, pa se tako sve promjene koje su danas predstavljene tiču upravo lokalnih linija koje okolna naselja povezuju s Velikom Goricom.

Glavna predviđena poboljšanja u organizaciji lokalnog javnog prijevoza jesu:

1. Uvedene su četiri nove linije;
2. Povezan je željeznički kolodvor s lokalnim linijskim prijevozom putnika te su usklađeni polasci sa željezničkim polascima prema Gradu Zagrebu;
3. Izmijenjene su pojedine trase linija radi prilagođavanja putnicima;
4. Povećan je broj polazaka na pojedinim linijama (što je rezultiralo povećanjem kolnih kilometara vozila na godišnjoj razini od 930.000 km po postojećoj organizaciji na 1.230.000 km po organizaciji iz prijedloga Studije FPZ-a);
5. Povezana su naselja koja prije nisu imala javni prijevoz.

Javni linijski (komunalni) prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj temelji se na sljedećoj legislativi:
– Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika;
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20);
– Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20);
– Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18);
– Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN 116/19);
– Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).

Lokalna uprava – Grad Velika Gorica je temeljem Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) odgovorna, između ostalog, za organizaciju javnog linijskog prijevoza putnika na području Velike Gorice. Na području Velike Gorice, temeljem Studije, javni prijevoz putnika ne može biti rentabilan, pa će stoga biti potrebno ga sufinancirati javnim novcem. Kako bi se racionaliziralo korištenje javnog novca, a dobila što bolja prijevozna usluga, nabavu te usluge potrebno je provesti temeljem Zakona o javnoj nabavi po ekonomskom kriteriju.
S ciljem utvrđivanja trenutnog stanje sustava linijskog prijevoza putnika na području Grada Velika Gorica, Fakultet prometnih znanosti je izradio studiju pod nazivom „Analiza javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Grada Velike Gorice“.

Javni prijevoz putnika (komunalni i međužupanijski) na području Grada Velika Gorica danas opslužuje prijevoznik Zagrebački električni tramvaj d.o.o. Komunalne linije javnog prijevoza putnika (njih 12 linija) opslužuju administrativno područje Grada Velika Gorica
Iz postojećih voznih redova i prikupljenih GPS podataka, izrađena je procjena prijeđenih kolnih kilometara za 12 analiziranih linija lokanog linijskog prijevoza putnika. Procjenjuje se da vozila javnog prijevoza za realizaciju postojećih voznih redova prijeđu oko 930.000 kolnih kilometara godišnje.
Prema Studiji Fakulteta prometnih znanosti, količina postojeće prijevozne potražnje sustava javnog prijevoza putnika na području Grada Velike Gorice određena je temeljem provedenog brojanja putnika na komunalnim (lokanim) linijama autobusnog prijevoza putnika, stajalištima na području Grada Velike Gorice i izrađenim prometnim modelom prijevozne potražnje za sustav javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Iz analize je uočen gotovo u neiskorišten potencijal prijevoza putnika željezničkim prijevozom, što je ujedno i rezultat trenutne organizacije ruta autobusnih linija. Konstatacija je potvrđena i ocjenom kvalitete usluge od strane korisnika, te se kao logično rješenje nametnula se potreba za novom organizacijom linija s ciljem postizanja sinergije autobusnog i željezničkog prijevoza putnika, odnosno integracije tih dvaju modaliteta putovanja.
Kao nastavak na analizu, Fakultet prometnih znanosti je izradio studiju pod nazivom „Studija javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika Grada Velike Gorice“, s ciljem izrade prijedloga poboljšanja postojećih kao i uvođenje novih komunalnih linija prijevoza putnika.

Kako bih mogli planirati mogućnosti organizacije s obzirom na financijska i ostala ograničenja, nužno je bilo izračunati cijenu kolnog kilometra javnog prijevoza putnika. Provedena su dva načina proračuna cijene kolnog kilometra. Prvi proračun temeljen je na metodologiji izrađenoj za potrebe Studije Fakulteta prometnih znanosti, dok je drugi temeljen na smjernicama iz direktive 2009/33/EC Europske komisije. Prema obje metodologije izračunato je da je cijena od maksimalno 16 kn po kolnom kilometru za solo autobuse kategorije M3, odnosno vozila kategorije koja trenutno prometuje na mreži linija.

Predložene komunalne linije sastoje od tri tipa linija:
– autobusne linije koje su u potpunosti nove s izrađenim voznim redovima te kategorijom vozila na njima;
– autobusne linije koje imaju određene izmjene u trasama (uz eventualno određene izmjene u voznom redu i kategoriji vozila na liniji);
– autobusne linije koje su identične postojećim (uz evntualno određene izmjene u voznom redu i kategoriji vozila na liniji).

Predložene komunalne linije javnog prijevoza putnika jesu:

Novi naziv linije Prethodni naziv linije Opis linije
1 Kružna urbana linija 335 Velika Gorica – Pleso – Donja Lomnica
 • nova linija koja prometuje dijelom trase linije 335 na način da je odrezan dio koji prometuje u naselje Lukavec (nadoknađeno linijom 8), te je ruta prilagođena da kružno vodi putnike na željeznički kolodvor
2 Velika Gorica – Željeznički kolodvor /
 • uspostavljena nova linija s ciljem povezivanja urbanog područja grada i željezničkog kolodovora
3 Željeznički kolodvor – Meridian 16 /
 • uspostavljena nova linija s ciljem povezivanja nove poslovne zone Meridian 16 i željezničkog kolodovora
4 Velika Gorica – Velika Buna 302 Velika Gorica – Velika Buna
 • izmjena trase na način da putnici imaju mogućnost nastavka putovanja željezničkim prijevozom
5 Velika Gorica – Kozjača 303 Velika Gorica – Kozjača
 • izmjena trase na način da putnici imaju mogućnost nastavka putovanja željezničkim prijevozom
6 Velika Gorica – Mraclin 304 Velika Gorica – Mraclin
 • izmjena trase na način da putnici imaju mogućnost nastavka putovanja željezničkim prijevozom
 • linija ne vozi u Ogulinec (polasci pokriveni linijom 11)
7 Velika Gorica – Turopolje 305 Velika Gorica – Turopolje
 • trasa ostaje nepromjenjena, s time da svi polasci prometuju do naselja Turopolje
8 Velika Gorica – Lukavec 319 Velika Gorica – Lukavec
 • trasa ostaje neizmjenjena
 • vozni red je nadopunjen polascima linije 335 koji su prometovali prema Lukavcu
9 Velika Gorica – Lazina – Ribnica 323 Velika Gorica – Ribnica – Lazina
 • trasa ostaje neizmjenjena
10 Velika Gorica – Čička Poljana 324 Velika Gorica – Čička Poljana
 • trasa ostaje neizmjenjena
11 Velika Gorica – Ogulinec 325 Velika Gorica – Vukojevac
 • izmjena trase na način da prolazi kroz naselje Novo Selo Lekeničko
12 Velika Gorica – Cerovski vrh 322 Velika Gorica – Cerovski vrh
 • izmjena trase na način da prolazi kroz naselje Guci, te spoja na Zagrebačku ul. putem Industijske ul.
13 Velika Gorica – Velika Mlaka – Mičevec /
 • uspostavljena nova linija s ciljem povezivanja naselja Velika Mlaka i Mičevec sa urbanim središtem Grada Velike Gorice
14 Velika Gorica – Sasi 309 Velika Gorica – Sasi
 • trasa ostaje neizmjenjena, s time da svi polasci prometuju do naselja Sasi
15 Velika Gorica – Strmec Bukevski 321 Velika Gorica – Strmec Bukevski
 • izmjena trase linije 321 na način da je odrezan dio koji prometuje u naselje Sasi (polasci pokriveni linijom 14)
16 Velika Gorica – Zrakoplovno tehnički centar 326 Velika Gorica – Zrakoplovno tehnički centar
 • trasa ostaje neizmjenjena

Pozivaju se svi građani da svoje prijedloge i komentare na studiju pošalju na e-mail adresu: javni.prijevoz@gorica.hr.

Pregled organizacije linija i broja polazaka možete pronaći u priloženom dokumentu:

Studija javnog lokalnog linijskog prijevoza (PDF)